Kreative behov

isskulpturHSPere er ofte kreative. Ikke bare er de kreative, men de har spesielt behov for å uttrykke seg kreativt. Dette lærer vi ingenting om i skolen. Svært mange HSPere vil på et tidspunkt føle seg nødt til å leve ut sin kreativitet. Det må vi være oppmerksomme på, og det må vi ta på alvor.

Ikke bare er det nødvendig, men det gjør veldig godt. Sensitive mennesker har spesielt stor glede av å utfolde seg på den kreative måten hvor de virker best. Denne gleden skaper balanse mot de mer slitsomme sidene av sensitiviteten. Det er påfyllet, den nye energien, det som får en til å virke.

For å sitere Pearl S. Buck, som vant Pulitzer-prisen i 1932 og Nobelprisen i litteratur i 1938:

“Det virkelige kreative sinn i hvilke som helt felt er ikke noe mer enn dette: Et menneskelig vesen som er født med et unormalt, umenneskelig sensitivitet. For ham…en berøring er som et slag, en lyd er som bråk, et uhell er som en tragedie, en glede er som ekstase, en venn er en elsker, en elsker er en gud, og feiltakelse er døden. Legg dette til denne grusomt delikate organismen et ekstremt behov for å skape, skape, skape – – – så mye at uten denne skapelsen av musikk eller dikt eller bøker eller bygging eller hva som helst av mening, så kan han ikke puste. Han må skape, må øse ut skapelse. På grunn av en merkelig, ukjent, indre press, er han ikke virkelig levende hvis han ikke skaper”
– Pearl S. Buck.

Husk det, når noen sier at det kreative ikke er viktig. Det er livsviktig. Ta det på alvor!

Advertisements