En motvekt til det harde i verden

fint

Det sies at verden er så hard og kald. Norge og nordmenn er så kapitalistisk og overflatisk. Effektivitet er mantra og tempoet er høyt. Fattigdom og nød har ikke avtatt nevneverdig, verken i Norge eller Europa eller i andre deler av verden. Snarere tvert imot.
Kan vi leve med dette?

Vel, åpenbart. Vi gjør det jo. Og har gjort det i uminnelige tider. Verden er hard og kald.

Høysensitive mennesker klarer ikke å akseptere dette. Fordi høysensitive mennesker kjenner andres smerte som sin egen, er det rett og slett ikke til å leve med. Derfor kan høysensitivitet være den motvekten vi trenger for å få en bedre verden.

Min påstand er at vi må jobbe for å bygge opp selvtilliten til høysensitive mennesker slik at de tror de kan forandre verden. For tro kan flytte fjell. Derfor må vi få bort den feilslutningen det er at sensitivitet er en svakhet. Sensitivitet er et sterkt følelsesregister som forteller mer enn det du kan lese i bøker. Sensitivitet er en ressurs og en styrke i seg selv.

Sensitivitet er en motvekt mot det harde.

Advertisements