Grensesetting

IMG_4267

En høysensitiv person kan være nesten grenseløs, all den tid han eller hun er perfeksjonist, nøyaktig, pliktoppfyllende. Redd for å gjøre feil, at ikke resultatet skal bli godt nok, at ikke alle skal være fornøyd. Disse egenskapene kan være fantastisk for andre – helt til HSPeren blir syk. Egenskapene kan være topp også for HSPeren selv, all den tid resultatet blir som han eller hun vil. Men jeg hører altfor ofte HSPere si at de overdriver og ikke kjenner grensene sine. Grensesetting er en treningssak. Vi må selv finne ut hvordan vi kan finne balansen. Hvor henter vi energi igjen når vi har brukt for mye? Hvordan unngår vi å bruke for mye? Det er bare vi selv som kan vite, så det er vi selv som må sette foten ned. Husk, dette gjelder 20% av befolkningen, så det er bare å stå på krava! Og hvilken nytte har noensomhelst av oss når vi er oppbrukt? En frisk og tidig HSPer kan være en faktastisk ressurs, en utslitt HSPer kan være et mareritt  ha med å gjøre… Tenk på flyvertinnens formaning om å hjelpe deg selv før du hjelper andre. Du kan ikke hjelpe når du ikke virker.

 

Advertisements