Hva er HSP?

senhøstes
HSP står for Highly Sensitive Person, eller høysensitiv person. Elaine Aron, Ph.D, avsluttet, ifølge Foreningen for Høysensitive, i 1997 en omfattende studie som ledet til konklusjonen
at høysensitivitet er et personlighetstrekk hos 15 -20 % av befolkningen. Mange mennesker, altså.

Det å være høysensitiv vil si det å være veldig sensitiv, følsom, var, veldig mottagelig for inntrykk og lignende. Det betyr at man bearbeider større mengder informasjon enn folk flest, og dermed må være mer påpasselig med å få hentet seg inn igjen. Ellers blir man selvsagt mer sliten enn de som ikke prosesserer så mye informasjon.

Det finnes vitenskapelig dokumentasjon, bøker, blogger, artikler og annet om temaet, men fremdeles er det et godt stykke igjen før samfunnet er klar over fenomenet. Det finnes en forening for Høysensitive i Norge som skal bidra til at denne informasjonen kommer ut.

HSP er regnet som et karaktertrekk, og det er verken positivt eller negativt. Eller snarere, begge deler. Det er en styrke og en svakhet samtidig. Aller mest er det helt normalt. Og verden gjør best i å ta hensyn til de høysensitive mennesker.

Jeg har skrevet en kronikk om temaet i Bergens Tidende: http://blogg.bt.no/preik/2012/09/22/det-er-positivt-a-vaere-folsom/#.URKQlqV2Rbo

Alt på denne bloggen vil for øvrig handle om HSP, og alle som ønsker å bidra, er selvsagt hjertelig velkommen til det!

Advertisements