Balanse

IMG_5503Noe jeg alltid snakker om med HSPere er balanse. Balanse er vel viktig for alle, men selve kjernen i det å være HSP er at man besitter egenskaper som er på begge sider av skalaen; både positivt og negativt samtidig.

For eksempel er pertentligheten, kvalitetsbevisstheten, både enerverende og flott samtidig. Ting blir ikke perfekte dersom ingen prøver, så det er faktisk nødvendig at noen er sånn, hvis vi vil at det skal bli bra. Men hvis alt skal være perfekt, går alt mye senere. Så vi må finne balansen – når må det være perfekt, og når kan vi lempe på kravene?

Det at man er så utrolig vâr for lyder, synsinntrykk, lukter og så videre, gjør at en kan bli plaget av støy, visuelt, auditivt, eller i kommunikasjon. Men det er jo nettopp denne evnen som gjør at vi kan få så mye mer glede av sanseinntykkene, av vakker natur, musikk, gode samtaler. Den samme evnen gjør både at vi kan bli lettere utslitt, men også lettere kan få påfyll og “bli bra igjen”.

Det at vi reagerer så enormt når en arbeidsplass fungerer dårlig, gjør at vi lettere kan bli syke av det, men også at vi lettere kan se hva som er galt, slik at noe kan bli gjort for å bedre forholdene.

Å bli kjempestresset av at andre prøver å få en til å gjøre ting som en ikke er komfortabel med, gjør at man kan bli flinkere til å sette egne grenser.

Altså: Alt som får oss i ubalanse kan være de samme egenskapene som kan skape balanse. Men da må vi være klar over det. Når man kjenner til disse mekanismene kan man lage strategier for å få til en bedre – eller kjempebra – hverdag. Ikke la verden utenfor dytte deg ut av balanse, men skap den selv ved å kjenne etter hva som gir deg glede og energi. Det er helt utrolig hva du kan få til hvis du bare gjør det riktig – for deg!

Advertisements