En ekstra intelligens

IMG_0497Jeg skulle forklare essensen av det å være høysensitiv her om dagen uten å gjøre det om til en utfordring i seg selv. Det er en utfordring å være menneske. Å være høysensitiv fører med seg en del utfordringer, spesielt i møte med andre mennesker som ikke forstår. Du skjønner sikkert hva jeg mener. Folk virker så grunne, og de oppfører seg som om de ikke ser de bakenforliggende årsaker til ting. Veldig ofte får det en HSPer til å føle seg usikker. Og grunnen til det, er at det som HSPeren ser gjerne er usynlig for den andre – og dermed ikke finnes i andres øyne. Du skal være sterk for å tro på deg selv når alle rundt deg er uenig. Mange HSPere har aldri lært at det de sanser, faktisk er riktig.

Vel. Jeg tok meg selv i å forklare fenomenet som at en høysensitiv har en ekstra intelligens. Vi kjenner til IQ, EQ, SQ men jeg lansereraltså HSPQ. Du kan ha én, to eller flere intelligenser. Likheten er at man vet noe som andre ikke vet. Andre som har en forhøyet kvotient av en intelligens, opplever det samme på en annen måte. Det er bare at det sensoriske apparatet føles så mye sterkere.

Denne forklaringen har hjulpet meg mye. Det at man ser, og dermed vet, mer, – og at andre bare ikke ser det, gjør det lettere å bære.
Det er ikke deres feil, de som mangler høysensitivitet, at de tråkker på deg med alle sine velmenende, men gale, formaninger. De vet bare ikke bedre. Det de sier er ikke forankret på samme sted som hos oss. Det er vanlig at mennesker handler ut fra ytre regelsett, mens mange HSPere reguleres av sin egen magefølelse. Eller ryggrad, eller hjerte eller intuisjon – kall det hva du vil. Det er mye vanskeligere å bryte egne magefølelsegrenser enn ytre regler. For meg føles det som at magefølelsen er mye sterkere forankret enn løsrevne regler.

Denne definisjonen av hsp som en ekstra intelligens kan kansjke kan gi styrke til å se sensitiviteten som noe bra i seg selv. Den kan gi en forståelse for at det kan være ensomt – det er sånn med alle intelligenser. Har du kjempehøy IQ er det frustrerende med alle som ikke har det – som ikke forstår. Men det er jo åpenbart at det ikke er noe galt å ha det. Du trenger ikke være et bedre menneske med av å ha høy IQ, du trenger ikke være det som hsp, heller. Det er hvordan du bruker evnene dine som er viktig. Men vi trenger selvtillit til å bruke dem. Derfor.

Advertisements