Balanse

Noe jeg alltid snakker om med HSPere er balanse. Balanse er vel viktig for alle, men selve kjernen i det å være HSP er at man besitter egenskaper som er på begge sider… Continue reading

Hvorfor denne bloggen?

Oh, and why me? Det er ikke så lenge siden jeg oppdaget begrepet høysensitiv. Som for så mange andre falt mange biter på plass da jeg fant begrepet. Men jeg oppdaget også at… Continue reading

Hva er HSP?

HSP står for Highly Sensitive Person, eller høysensitiv person. Elaine Aron, Ph.D, avsluttet, ifølge Foreningen for Høysensitive, i 1997 en omfattende studie som ledet til konklusjonen at høysensitivitet er et personlighetstrekk hos 15 -20 % av befolkningen.… Continue reading

Ekstrovert/introvert

Det sies at 70% av HSPere er introverte, mot 30% ekstroverte. Jeg har på en måte litt lyst å moderere dette litt. Vi snakker ikke her om to ytterligheter, men gradsforskjeller innenfor to… Continue reading

Grensesetting

En høysensitiv person kan være nesten grenseløs, all den tid han eller hun er perfeksjonist, nøyaktig, pliktoppfyllende. Redd for å gjøre feil, at ikke resultatet skal bli godt nok, at ikke alle skal… Continue reading

En motvekt til det harde i verden

Det sies at verden er så hard og kald. Norge og nordmenn er så kapitalistisk og overflatisk. Effektivitet er mantra og tempoet er høyt. Fattigdom og nød har ikke avtatt nevneverdig, verken i… Continue reading

Det vakre i det små

Høsten henger litt igjen i vinteren. En HSPer vil oppleve sånt et vakkert syn mye sterkere enn en som ikke er HSP. Saken er den at en når en HSP sanser sterkere, er… Continue reading

Kreative behov

HSPere er ofte kreative. Ikke bare er de kreative, men de har spesielt behov for å uttrykke seg kreativt. Dette lærer vi ingenting om i skolen. Svært mange HSPere vil på et tidspunkt… Continue reading

Empati

HSPere som virker, er ofte svært empatiske. HSPere som er utbrent og sliten, derimot, trenger absolutt ikke være det. Derfor er det en svært god grunn til å ta deg selv på alvor… Continue reading

Kverning

Kverning er et tema som går igjen som en av baksidene ved HSP. Det skjønner jeg godt, men kverning er ikke bare negativt! Et annet ord for kverning er tankekjør. Det oppstår når… Continue reading