Beskytt deg

Mange høysensitive forteller meg at de opplever andre si at de ikke må være så sensitiv. Denne stadige påminningen om at man ikke skal være sensitiv får en nesten til å tro at… Continue reading

HSP, NAV og andre behandlere

Det er ikke alle i hjelpeapparatet som kjenner til HSP. Det betyr normalt sett at de ser bort fra det når de skal hjelpe. Det er synd. Derfor trengs det informasjon. Det aller… Continue reading

De overveldende følelsene

Det er vel nettopp dette som karakteriserer en HSP. Følelsene kan bli så overveldende.  Både positive og negative. En eller annen snakket en gang om disse katastrofefølelsene. En episode er ikke bare dum… Continue reading

Balanse

Noe jeg alltid snakker om med HSPere er balanse. Balanse er vel viktig for alle, men selve kjernen i det å være HSP er at man besitter egenskaper som er på begge sider… Continue reading

Hvorfor denne bloggen?

Oh, and why me? Det er ikke så lenge siden jeg oppdaget begrepet høysensitiv. Som for så mange andre falt mange biter på plass da jeg fant begrepet. Men jeg oppdaget også at… Continue reading

Hva er HSP?

HSP står for Highly Sensitive Person, eller høysensitiv person. Elaine Aron, Ph.D, avsluttet, ifølge Foreningen for Høysensitive, i 1997 en omfattende studie som ledet til konklusjonen at høysensitivitet er et personlighetstrekk hos 15 -20 % av befolkningen.… Continue reading

Ekstrovert/introvert

Det sies at 70% av HSPere er introverte, mot 30% ekstroverte. Jeg har på en måte litt lyst å moderere dette litt. Vi snakker ikke her om to ytterligheter, men gradsforskjeller innenfor to… Continue reading

Grensesetting

En høysensitiv person kan være nesten grenseløs, all den tid han eller hun er perfeksjonist, nøyaktig, pliktoppfyllende. Redd for å gjøre feil, at ikke resultatet skal bli godt nok, at ikke alle skal… Continue reading

En motvekt til det harde i verden

Det sies at verden er så hard og kald. Norge og nordmenn er så kapitalistisk og overflatisk. Effektivitet er mantra og tempoet er høyt. Fattigdom og nød har ikke avtatt nevneverdig, verken i… Continue reading

Det vakre i det små

Høsten henger litt igjen i vinteren. En HSPer vil oppleve sånt et vakkert syn mye sterkere enn en som ikke er HSP. Saken er den at en når en HSP sanser sterkere, er… Continue reading